• Tổng hợp mẫu hợp đồng cho cá nhân và doanh nghiệp
 • shopnime.com
  0

  ĐẶT CỌC

  Hướng Mua hợp đồng và thanh toán

  HỢP ĐỒNG TẢI MIỄN PHÍ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
  ► Giá trị sử dụng chỉ đảm bảo mức 30 – 45% so với bản Hợp đồng được TƯ VẤN - SOẠN THẢO HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ: Sẽ được Luatsuhopdong gửi mail cho Quý khách hàng sau khi nhận được thanh toán.

  ► HỢP ĐỒNG TRẢ PHÍ chỉ đảm bảo 65 - 75% so với được LUẬT SƯ TƯ VẤN - SOẠN THẢO - HOÀN THIỆN – Quý khách cân nhắc khi sử dụng.

  HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
  (Số: ................/HĐĐC)

  - Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam ngày 24/11/2015;
  - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
  Hôm nay, ngày ............. tháng ............. năm .................,Tại:........................
  Chúng tôi gồm có:
  BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ............................................
  Địa chỉ: ................................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...............................................................................
  Email: ..................................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ...................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: .......................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):
  CÔNG TY/ ÔNG (BÀ): .......................... Năm sinh: ......... Quốc tịch: .............................
  MST/CMND số: .......................... Cấp ngày: ......... Nơi cấp: ............................................
  Địa chỉ: ................................................................................................................................
  Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................
  Số điện thoại: .......................... Số fax: ...............................................................................
  Email: ..................................................................................................................................
  Số tài khoản: .......................... Tại ngân hàng: ...................................................................
  Người đại diện: Ông (bà) ........................... Chức vụ: .......................................................
  (Theo giấy ủy quyền số ...................)
  Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây: